SOURCE Israel – Blog

SOURCE Israel Blog

אירוע הוקרה לעסקים שהתנדבו ב-2012 על תרומתם הפעילה בטירת כרמל

בחמישי לפברואר התקיים בפעם ה – 8 אירוע הוקרה לעסקים הפועלים בעיר טירת כרמל. את השותפויות של החברות עם הקהילה מובילה כבר שנים רבות הקרן הקהילתית בטירת כרמל, כחלק מתפיסת עולם המנסה לקדם את נושא האחריות החברתית בקרב חברות ועסקים.

יוקי גיל, הבעלים של חברת שורש, היושבת בטירת כרמל, הוא יו"ר הקרן הקהילתית וממקימיה. יוקי מוביל ביחד עם עובדי חברת שורש את נושא השותפות עם הקהילה באמצעות אימוץ ארוך טווח של מספר פרוייקטים בעיר, בהם אימוץ מעון נעמת, ליווי משפחות אתיופיות, פיתוח פרוייקט של גינון קהילתי ועוד.

בין החברות שזכו לתעודת הוקרה מראש העיר, מר אריה טל, ומהקרן הקהילתית, היתה גם חברת שורש.

את תעודת ההוקרה השנה קבלה נינה, שעובדת במפעל המימיות של שורש. כל שבוע למשך 3 שעות היא עוזבת את פס הייצור על מנת לעזור בצהרון שבמעון הרב-תכליתי בעיר.  "היא נותנת לנו כוח והשראה כמו קרן אור ,שמחה ואהבה", אומרת גננת הצהרון, ונינה משתפת "הילדים ממלאים אותי  שמחה ואני קצת מתאווררת מהשגרה".

 

 

 

השאר תגובה