SOURCE Israel – Blog

SOURCE Israel Blog

אם רוכבים כן שותים!

אם רוכבים כן שותים!

קבוצת אריסטו היא קבוצה של כ-20 חברים רוכבי אופני הרים, קטנה ומגובשת, בעיקר מאזור הצפון. ממש לפני כניסת העונה החמה הדרימו החברים לטיול רכיבה עונתי באזור שדה בוקר (סינגל חלוקים ונחל חצץ) ומכתש רמון (נחל חוה, מעלה נוח). את הטיול ליווה והדריך טל רוזוב מ Sababike.